Shkruani kodin me dhjetë shifra që keni marrë nga psikoterapisti juaj.